Translate site

Studier

På Masugnen finns utbildning på alla nivåer, från lärvux till högskola.

SFI har löpande start. Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning startar tre gånger per termin.

När det gäller yrkesutbildningarna (Vårdutbildning, Restaurang och storhushåll, Svets och CNC) på gymnasial nivå, finns ett sista anmälningsdatum. Detta gäller också yrkeshögskolan  liksom högskolestudier.

På Masugnen finns också arbetsmarknadsutbildning (Verkstadsteknisk utbildning) och Fellingsbro folkhögskola (svenska som andraspråk).

Kurslitteratur

Undervisningen på Masugnen är kostnadsfri, däremot är du själv ansvarig för att skaffa den litteratur du behöver inför kursstart.

Kurslitteratur finns att köpa bl.a hos:

Se aktuell kurslitteraturlista under "mer information".

OBS!
Undantag gäller för dig som skall läsa svenska alt. engelska på grundläggande nivå. Köp inte kurslitteraturen innan du har gjort diagnostiska provet (sker i samband med kursstart). Provet avgör vilken kurslitteratur du skall köpa.

Vad är TeknikCollege?

TeknikCollege är idag Sveriges största samverkansplatform för industriutbildning.

Uppdaterad: 2018-02-15 

Kontakt

Catrine Pernros-Eriksson
Rektor
0581-816 16

Studerande vid NTI-skolan
Bokning av slutprov - kontakta

Monika Österberg
Utbildningssamordnare/
Administratör
0581-816 02

Provskrivningar kan göras hos oss:
Tisdagar mellan 10.00-14.00
Torsdagar mellan 10.00-14.00
Fredagar mellan 09.00-12.00

Provtiden bokas genom Nti

Mer information

E-postinloggning